گفتمان دینی در مدرسه امام صادق(ع) محلات

گفتمان دینی در مدرسه امام صادق(ع) محلات

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،سعیدرضا ابراهیمی، کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اعلام این خبر اظهار داشت: به همت اداره تبلیغات اسلامی محلات ۲ جلسه گفتمان دینی با موضوع ضرورت تقلید از مجتهد در احکام شرعی با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی امام صادق(ع) برگزارشد. 
حجت‌الاسلام کریم رحیمی، در این گفتمانها گفت: تقلید در فروع دین جایز است و در بعضی موارد واجب است ولی در اصول دین تقلید جایز نیست و انسان با استدلال عقلی به آن می رسد.

وی در ادامه بر ضرورت تقلید از مجتهد در احکام شرعی به جزئیات مراحل تقلیداشاره کرد و عنوان داشت:مجتهد باید مرد باشد، به سن بلوغ رسیده باشد، اعلم به احکام شرعی باشد و زنده باشد.

حجت‌الاسلام رحیمی به مجتهدی که در قید حیات نیست نیز اشاره کرد و بیان داشت: برای سهولت و دستیابی به جواب سوالات شرعی خود رساله مجتهد مورد نظر خود را تهیه کرده و از آن استفاده کنند.و در پایان به سؤالات شرکت‌کنندگان در زمینه تقلید و شناخت مرجع تقلید پاسخ گفت.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان گفت: به همت این نمایندگی در آبان ماه سالجاری3 گفتمان دینی در دبیرستان شبانه روزی حاج اسدالله عسگری مجد آبادکهنه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی گفت:به همت این نمایندگی 3جلسه گفتمان دینی با حضور اساتید مجرب در دبیرستان شبانه روزی پسرانه حاج اسدالله عسگری مجد آبادکهنه برگزار گردید.

آسنجرانی با اشاره به ضرروت توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان اظهار داشت : با همکاری اداره  آموزش وپرورش شهرستان ، گفتمانهای دینی در 4 حوزه سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی و آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان فراهانبرگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان ، ارتقاء سواد رسانه ای ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با موضوع اعتیاد ،مباحث اخلاقی وفلسفه نماز واحکام  را از موضوعات ارائه شده دراین گفتمانها دانست و گفت: گفتمان‌های دینی در راستای هویت بخشی به جوانان ، آموزش مهارت‌های عفاف گرایی ، افزایش معلومات دینی ومعارف اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار گردید.

آسنجرانی تصریح کرد:این گفتمانهای دینی با استقبال دانش آموزان روبه ‌رو شد که خواستار استمرار این جلسات شدند.

گفتنی است تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر از مباحث مطروحه در این گفتمانها بهره مند شدند.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان گفت: به همت این نمایندگی در آبان ماه سالجاری 6 جلسه گفتمان دینی در مدرسه راهنمایی دخترانه انقلاب شهر فرمهین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی گفت:به همت این نمایندگی 6 جلسه گفتمان دینی با حضور اساتید مجرب در مدرسه راهنمایی دخترانه انقلاب شهر فرمهین برگزار گردید.

آسنجرانی با اشاره به ضرروت توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان اظهار داشت : با همکاری اداره  آموزش وپرورش شهرستان ، گفتمانهای دینی در 4 حوزه سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی و آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان فراهانبرگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان ، ارتقاء سواد رسانه ای ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با موضوع اعتیاد ،حدود روابط محرم ونامحرم ، عفاف وحجاب وفلسفه نماز واحکام  را از موضوعات ارائه شده دراین گفتمانها دانست و گفت: گفتمان‌های دینی در راستای هویت بخشی به جوانان ، آموزش مهارت‌های عفاف گرایی ، افزایش معلومات دینی ومعارف اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار گردید.

آسنجرانی تصریح کرد:این گفتمانهای دینی با استقبال دانش آموزان روبه ‌رو شد که خواستار استمرار این جلسات شدند.

گفتنی است تعداد 163 نفر از دانش آموزان دختر از مباحث مطروحه در این گفتمانها بهره مند شدند.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان گفت: به همت این نمایندگی در آبان ماه سالجاری 3 گفتمان دینی در مدرسه راهنمایی پسرانه پانزده خرداد شهر فرمهین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی گفت:به همت این نمایندگی 3 جلسه گفتمان دینی با حضور اساتید مجرب در مدرسه راهنمایی پسرانه پانزده خرداد شهر فرمهین برگزار گردید.

آسنجرانی با اشاره به ضرروت توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان اظهار داشت : با همکاری اداره  آموزش وپرورش شهرستان ، گفتمانهای دینی در 4 حوزه سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی و آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان فراهانبرگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان ، ارتقاء سواد رسانه ای وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی با موضوع اعتیاد را از موضوعات ارائه شده دراین گفتمانها دانست و گفت: گفتمان‌های دینی در راستای هویت بخشی به جوانان ، افزایش معلومات دینی و کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در بین دانش‌آموزان و نوجوانان برگزار می گردد.

آسنجرانی تصریح کرد:این گفتمانهای دینی با استقبال دانش آموزان روبه ‌رو شد که خواستار استمرار این جلسات شدند.

گفتنی است تعداد 82 نفر از دانش آموزان پسر از مباحث مطروحه در این گفتمانها بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی گفت:به همت این نمایندگی 2 جلسه گفتمان دینی با حضور اساتید مجرب در دبیرستان پسرانه شهید مطهری شهر فرمهین برگزار گردید.

آسنجرانی با اشاره به ضرروت توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان اظهار داشت : با همکاری اداره  آموزش وپرورش شهرستان ، گفتمانهای دینی در 4 حوزه سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی و آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان فراهانبرگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان ، فضای مجازی  وحدود روابط محرم ونامحرم  را از موضوعات ارائه شده دراین گفتمانها دانست و گفت: گفتمان‌های دینی در راستای هویت بخشی به جوانان، بصیرت افزایی وپاسخ به سوالات و شبهات نسل جوان برگزار می گردد.

آسنجرانی تصریح کرد:این گفتمانهای دینی با استقبال دانش آموزان روبه ‌رو شد که خواستار استمرار این جلسات شدند.

گفتنی است تعداد 36نفر از دانش آموزان پسر از مباحث مطروحه در این گفتمانها بهره مند شدند.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان گفت: به همت این نمایندگی در آبان ماه سالجاری 7 گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه ارمغان دانش شهر فرمهین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی گفت:به همت این نمایندگی 7 جلسه گفتمان دینی با حضور اساتید مجرب در دبیرستان دخترانه ارمغان دانش شهر فرمهین برگزار گردید.

آسنجرانی با اشاره به ضرروت توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان اظهار داشت : با همکاری اداره  آموزش وپرورش شهرستان ، گفتمانهای دینی در 4 حوزه سواد رسانه ای، اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی و آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان فراهانبرگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان ، فضای مجازی ،حدود روابط محرم ونامحرم ومهارتهای زندگی را از موضوعات ارائه شده دراین گفتمانها دانست و گفت: گفتمان‌های دینی در راستای هویت بخشی به جوانان ، آموزش مهارت‌های عفاف گرایی و مهارت‌های زندگی برگزار گردید.

آسنجرانی تصریح کرد:این گفتمانهای دینی با استقبال دانش آموزان روبه ‌رو شد که خواستار استمرار این جلسات شدند.

گفتنی است تعداد 203نفر از دانش آموزان دختر از مباحث مطروحه در این گفتمانها بهره مند شدند.

 

کارگاه آموزشی خانواده وفضای مجازی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام امیر اخوان،مسئول موسسه شهید علمدار در کارگاه آموزشی خانواده وفضای مجازی گفت: یکی از آسیب های فضای مجازی، اعتیاد به اینترنت است. اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان‌شناختی- اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت است و استفاده ی بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می‌شود. درسطح کشوربا توجه به جوانی جامعه و افزایش استفاده از تجهیزات فناورانه و ضریب نفوذ اینترنت در کشور شاهد رشد فزاینده ی استفاده از اینترنت در بین جوانان و نوجوان هستیم.

وی افزود: زندگی فردی و اجتماعی انسانها از تغییرات فناوری تاثیرپذیر است، این موضوع یکی از دغدغه های مهم در مباحث مرتبط با خانواده و فضای مجازی است. چرا که ارزش های حاکم بر اینترنت منطبق با ارزش های غربی است و این موضوع می تواند بر سبک زندگی کاربران تاثیر گذار باشد و ارزش های حاکم بر زندگی آنها را تغییر دهد. برخی مطالعات نشان داده این تغییرات موجب کاهش پایبندی کاربران به ارزش های خانواده شده است.

حجت‌الاسلام امیر اخوان تاکید کرد:اینترنت و فضای مجازی جای دوستان و آشنایان را گرفته و جایگزین روابط فامیلی و دوستانه شده است. افرادی که زمان زیادی در فضای مجازی طی می‌کنند ارزش های اجتماعی را کنار می گذارند و به فعالیت های فردی روی می آورند.

نشست هم اندیشی برگزاری دوره های تربیت مربی آسیبهای اجتماعی با حضور آیت الله سپاسی، حجت الاسلام قربانپور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی و مسئولین در اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان مرکزي  داود عسکری کار شناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در گفتگوی خبری بیان کرد : کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون می ماند و به آیندگان منتقل می شود.

وی افزود: کتاب محصول تجربه‏ های بشری و خلاقیت‏های ذهنی و آموخته‏ های دراز مدت انسان است، سهم کتاب در انتقال دانش‏ها، گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.

عسکری با اشاره به اهمیت مطالعه و یادگیری  در قرآن کریم اظهار کرد :"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ" این تنها یک آیه اما اولین آیه است که بر پیامبرعظیم الشان اسلام نازل شد و منشا بزرگترین تحولات بشری در تاریخ گشت.

وی گفت:دین اسلام با خواندن آغاز می کند و این دستور صریح پروردگار است که بر محمد(ص) پیامبر نازل و بر جهانیان ابلاغ گشت. مهمترین تفسیرها و برداشت‌ها از این آیه شریفه این است که اسلام در ابتدا ودراولین آیه که بر پیامبرش وحی شده بر خواندن تاکید می‌کند.

این کار شناس فرهنگی اضافه کرد:خواندن به معنای نیاز به موتور محرکه‌ جستجو دارد و این جستجو باید درطلب دانش باشد و این دستور صریح دین اسلام است که در جستجوی دانش باشید و نفس زکی در کنار اندوختن دانش می‌تواند رستگاری انسان را تضمین کند.

عسکری تصریح کرد:تاریخ هیچ تمدنی خالی از کتاب و کتابت نبوده ‌است، همه فرهنگ‌ها با کتاب آغاز می‌شوند و با کتاب رشد می‌کنند. در این میان آیین مقدس اسلام بیشترین بهره را از کتاب برده‌ است، چرا که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام رسالتش را با فرمان «خواندن» از سوی خداوند آغاز می‌کند و در همین فرهنگ مقدس است که خداوند منان به قلم سوگند یاد می‌کند و معجزه‌ آخرین فرستاده‌اش را یک کتاب قرار داده‌ است.

وی اضافه کرد:آنچه که در یک جامعه به شکل سنتی می‌توانسته در فرهنگ سازی و رشد افکار عمومی موثر باشد کتاب و میزان مطالعه است. با پیشرفت تکنولوژی اما عده‌ای معتقدند رسانه‌ها می‌توانند در سمت وسو بخشیدن به افکار عمومی موثرتر و سریعتر عمل کنند. اما این فرضیه که هیچ چیز نمی‌تواند جای کتاب را در جامعه و حداقل در میان نخبگان یک جامعه بگیرد همچنان قابل اتکا است و از این باب همچنان تالیف کتاب و امر کتاب‌خوانی نقش مهمی در سنجش میزان رشد افکار عمومی در یک جامعه را دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، نشست تخصصی و علمی وقف با حضور روحانیون و طلاب، شهرستان زرندیه در محل امام زاداه سید منصور (ع) شهر مامونیه برگزار شد.

حجت السلام یزدان دوست رئیس اداره سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه در این مراسم بر ایجاد زمینه لازم برای عمل به سنت حسنه وقف در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد.

حجت السلام یزدان دوست افزود:تبادل نظر با اساتید حوزه یکی از راه‌های توسعه وقف و طراحی راه کار‌های جدید در خصوص ترویج فرهنگ وقف است.

وی آشنایی بیشتر مردم با سنت حسنه وقف را مهم برشمرد و خاطر نشان کرد:استفاده از تجربیات علمی نخبگان و اساتید حوزه در جهت فرهنگ سازی سنت حسنه وقف ضروری است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خنداب از برگزاری ۲۸۰ برنامه فرهنگی وتبلیغی ویژه دهه آخر صفر خبر داد.


 


حجت‌الاسلام قاسم صادق پور؛ سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خنداب

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم صادق پور؛ سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خنداب با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقاء کیفی برنامه‌های عزاداری دهه آخرصفر و با هدف ترویج فرهنگ حسینی(ع) و اهداف والای نهضت عاشورا و تبیین اهمیت مناسبت‌های دهه آخر صفر، به همت مبلغین و مبلغات اعزامی وبومی،کانون های فرهنگی مساجد و موسسات قرآنی، تعداد ۲۸۰ برنامه فرهنگی تبلیغی در این شهرستان برگزار شد.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خنداب اضافه کرد: به همت روحانیون اعزامی،بومی طرح هجرت و مبلغین مستقر در دهه آخر صفر امسال با هماهنگی‌های انجام‌ شده، ۱۸۰۰ جلسه سخنرانی نیز در این شهرستان برگزار شد.
وی ادامه داد: تشریح فلسفه و اهمیت اربعین حسینی، تبیین سیره زندگانی حضرت پیامبر اکرم(ص)، حضرت امام حسن(ع) و حضرت امام رضا(ع)، تجمع بزرگ هیئات مذهبی در اربعین حسینی(ع) و ۲۸ صفر، قرائت زیارت حضرت رسول اکرم(ص) از دور، برپایی محافل عزاداری شهادت ثامن الائمه(ع) در مساجد از جمله برنامه های دهه آخر صفر بود.

 

روحانی مستقر دیزآباد گفت: ماه ربیع الاول بهترین فرصت برای پرداختن به فضایل پیامبر (ص) است.


 


میلاد صفری؛ روحانی مستقر روستای دیزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام میلاد صفری؛ روحانی مستقرروستای دیزآباد ازتوابع بخش مرکزی شهرستان خنداب در گفتگو با رابط خبری اداره گفت: باید از فرصت ماه ربیع‌الاول استفاده کرد و در ذکر فضایل و سنت پیامبر (ص) که مورد نیاز جامعه ما است بیشتر پرداخته شود.
روحانی مستقر روستای دیزآباد بیان داشت: میلاد رسول خدا (ص) در این ماه است و می توان ادعا کرد از اول آفرینش زمین رحمتی مانند آن به خود ندیده است، چرا که او داناترین مخلوقات خداوند و برترین آنها و سرورشان و نزدیکترین آنها به خداوند و فرمانبردارترین آنها از او و محبوبترینشان نزد او است، این روز نیز برتر از سایر روزهاست، گویا روزی است که کاملترین هدیه ها، بزرگترین بخشش ها، شاملترین رحمتها، برترین برکتها، زیباترین نورها و مخفی ترین اسرار در آن پی ریزی شده است.
وی تاکید کرد: ازدواج آسمانی پیامبر(ص) و حضرت خدیجه (س) به‌عنوان یکی از مناسبت های مبارک ربیع الاول است و بدون شک این پیوند آسمانی جزو تدابیر حضرت حق است که به برکت ماه ربیع می افزاید.

 

حجت‌الاسلام سید جعفرعباسی گفت: فعالیت‌های تبلیغی مبلغان اگر با مخاطب شناسی همراه باشد موجب می‌شود مردم با وظایف و محدوده احکام شرعی بهتر آشنا شوند.


 


سیدجعفر عباسی؛ روحانی مستقر روستای جوشیروان

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید جعفر عباسی؛ روحانی مستقر روستای جوشیروان، از توابع بخش مرکزی شهرستان خنداب در مصاحبه ای با رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خنداب اظهار کرد: روحانیون مستقر نقش مهمی در توسعه و ترویج مسائل فرهنگی بین روستاییان و مناطق محروم دارند.
وی افزود: فعالیت‌های تبلیغی مبلغان اگر با مخاطب شناسی همراه باشد موجب می‌شود مردم با وظایف و محدوده احکام شرعی بهتر آشنا شوند و با ظرفیت‌سازی و تقویت برنامه‌های مشارکتی برای رفع یا کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.
روحانی مستقر روستای جوشیروان با بیان این مطلب که حضور روحانی مستقر در روستا‌ها مهمترین پایگاه تبلیغی و ترویجی و بازوان توانای فرهنگی و منادیان دینی در روستاها است افزود: طرح استقرار روحانی در روستاها از موفق‌ترین طرح‌های سازمان تبلیغات اسلامی است.
حجت‌الاسلام عباسی ادامه داد: هر روحانی مستقر یک سازمان تبلیغات اسلامی در بعد کوچک است و نقش بسزایی در تبیین و ابلاغ رسالت‌های سازمان در حوزه فعالیت خود ایفا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش روحانیون در زندگی فردی و اجتماعی اظهارکرد: معاشرت و ارتباط روحانی با مردم در ارتقاء فرهنگ دینی،زندگی اجتماعی،ایجاد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی تأثیر بسزایی دارد.

 

جلسه ستادچهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی شهرستان خنداب با حضور اعضای ستاد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،سید همایون مرآتی؛ رابط خبری و کارشناس امورعمومی و پشتیبانی فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خنداب با اعلام این خبر گفت: جلسه ستاد چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی شهرستان خنداب با حضور اعضای ستاد این شهرستان و به منظور فراهم نمودن سازوکار لازم برای برگزاری انتخابات درروزجمعه ۹ آذرماه سالجاری برگزارشد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 170 مداح درسامانه طوبی دارای کدشناسایی هستند، بنابراین می توانند با داشتن و احراز شرایط لازم بعنوان کاندیدا درانتخابات کانون مداحان ثبت نام کنند و همچنین در روز ۹ آذر ماه سالجاری همزمان با سراسرکشور جهت شرکت در انتخابات کانون مداحان و انتخاب کاندیداهای موردنظرخود درمحل اداره تبلیغات اسلامی حضور بهم رسانند.

 

              

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام یزدان دوست رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه در گفتگو با روابط عمومی گفت: به منظور ساماندهی هیئات مذهبی و مداحان تاکنون تعداد۸۳مداح و شاعر آئینی و تعداد ۴۳ هیئات مذهبی در سامانه سراسری طوبی ساماندهی شده اند

وی افزود:با هماهنگی هیئات مذهبی در سطح شهرستان تا اوخر سال ۹۷ شاهد رشد ده درصدی ثبت نام هیئات مذهبی و مداحان در سامانه طوبی خواهیم بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه هیئات مذهبی بازوی محکم تشکلهای مردمی دانست و
افزودند:در زمان پیروز شدن انقلاب اسلامی هیئات مذهبی مهمترین نقش را در تقویت روحیه انقلابی مردم داشتند

حجت‌الاسلام یزدان دوست تصریح کرد:هیئات مذهبی مهمترین تشکلهای دینی و مردمی در کشور هستند و با ید کوشید این تشکل مردمی روز به روز تقویت و مستحکم تر شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: بدحجابی در جامعه موجب فساد اجتماعی است.

 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: بدحجابی در جامعه موجب فساد اجتماعی است.

وی افزود: هنگامی که در یک جامعه نظام خانواده بر اثر بی حجابی سست و بی‌بنیاد شد، اعضای خانواده به فساد کشیده می‌شوند و در نتیجه این فساد به تدریج در اجتماع گسترش می‌یابد.

حجت‌الاسلام اهرمی در ادامه گفت: زنان مسلمان ایران اسلامی الگوهای رفتاری بسیار والایی همچون حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) دارند و باید در تمام مراحل زندگی از این سرمایه‌های معنوی سرمشق بگیرند، بیان کرد: حجاب موجب تحکیم نظام خانواده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در پایان گفت: حجاب و عفاف گوهرهای تابناکی هستند و رمز پاسداری و نگهداری از آنها بستگی به شخصیت انسان‌ها دارد و حیا از نتایج و مصادیق روشن حجاب در جامعه است که وجود آن در قلب هر انسانی باعث مصون ماندن از هرگونه پلیدی و زشتی خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: ۱۰مبلغ دینی در مدارس این شهرستان فعالیت فرهنگی می‌کنند.

 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: هدف از این برنامه ها توسعه وترویج فرهنگ دینی ومعارف اسلامی در بین دانش آموزان است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ مبلغ عضوشبکه تبلیغی در مدارس این شهرستان، افزود: این مبلغین در مدارس در راستای اقامه نماز، بیان احکام و مسائل شرعی، گفتمانهای دینی و ادعیه و مناجات در طول سال فعالیت مستمر دارند.

حجت‌الاسلام اهرمی ضمن تقدیر از همکاری های بسیار خوب اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش اظهار کرد: در این مدت دانش آموزان استقبال خوبی از برنامه های گفتمان دینی در سطح مدارس این شهرستان داشته اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: چاره‌اندیشی برای جلوگیری از رواج منکرات موجود در فضای مجازی یک ضرورت است.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره به رواج آسیب های موجود در فضای مجازی و ضرورت چاره اندیشی برای رواج آن در بین دانش آموزان اشاره نمود.

وی با ذکر این نکته که بر اساس روایت آثار گناه دارای آثار منفی در زندگی دارد گفت: آثار گناه در فضای مجازی هم دارای آثار مخرب در روحیات افراد است.

حجت‌الاسلام اهرمی با اشاره به نقش والدین در تربیت فرزندان خود گفت: والدین باید نسبت به استفاده فرزندان خود از فضاهای مجازی نظارت و اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ترویج فرهنگ دین گریزی در بین جوانان بوده اند گفت: آنان اکنون با ترویج فرهنگ استفاده از فضای مجازی همین هدف را دنبال می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: نقش نماز در ساخت جامعه ای پویا و نظام مند نقشی بی بدیل است.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره با تأکید برنقش بی بدیل نماز در ساخت شخصیت سالم و اخلاقی که به تبع آن جامعه ای پویا و نظام مند و عدالت محور را به دنبال خواهد داشت، گفت: باید این فرهنگ درجامعه پیگیری و اجرا شود که کار نباید مانعی برای تأخیر در برپایی نماز باشد و نماز سد بزرگی در برابر گناهان است چون روح ایمان را در انسان تقویت کرده و نهال تقوا را در دل پرورش می دهد.

وی یکی از مسائلی که سبب جدایی نسل جوان و نوجوان از نماز شده است را ناآشنایی با فلسفه نماز و عدم پاسخگویی متقن به سئوالات ایشان دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش بیان داشت: نماز مانند اقیانوسی بیکرانه است که آثار آن هم مانند خودش حد و مرز نمی شناسد و فراخور حال هر فردی با هر گرایش فکری، ثمراتی قابل توجه دارد که برای او قانع کننده باشد فقط باید ابتدا نماز را با تمام ابعاد و آثار آن شناخت و بعد با شناخت افراد مختلف و اقتضائات فکری و روحی ایشان آن آثار را با دسته بندی مناسب حال فرد به او ارائه داد.

رییس تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت:فضای مجازی باعث شده فرهنگ ابتذال که متعلق به غرب است را وارد کشور کند.

 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رییس تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: فضای مجازی باعث شده فرهنگ ابتذال که متعلق به غرب است را وارد کشور کند.

وی گفت: بسیاری از آسیب های فضای مجازی اثرات خود را در فضای حقیقی زندگی بشر می گذارد که از جمله می توان به افزایش طلاق، خشونت، افسردگی، خود کشی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام اهرمی افزود: اگر مسئولان فکری برای این موضوع نکنند در آینده اثرات مخرب آن قابل جبران نیست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: قطب نمایی برای جلوگیری از انحراف جامعه ولایت فقیه است.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: خدمت کردن به مردم توفیق بزرگی است.

وی افزود: در یک جامعه افرادی قانون گریز و هنجارشکن هستند که هیچ اعتنایی به حقوق مردم نمی کنند، قانون را رعایت نکرده و بعضا به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و اگر راه برایشان باز باشد هیچ حریمی را نمی شناسند و حقوق هیچ کس را رعایت نمی کنند که باید از طریق پلیس با متجاوزان برابر قانون برخورد و نظم در جامعه حفظ شود.

حجت‌الاسلام اهرمی با بیان اینکه دست رحمت خداوند بالای سر کسانی است که نعمت امنیت را تامین می‌کنند، افزود: کسی قدر این نعمت را می شناسد که از آن محروم شده باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش با اشاره به تلاش های دشمنان در راستای ترویج بی حیایی و بی عفتی در بین خانواده ها با هدف تضعیف بنیان خانواده افزود: رواج هرزگی، فساد، فحشا و بی حیایی در بین جوانان سست شدن بنیان خانواده را در پی دارد و مقابله با این گونه اقدامات از ضروریات است.

وی در پایان با بیان اینکه بالا بردن بصیرت خیلی مهم است و امروز دشمنان از طریق رسانه های مختلف حجم زیادی اطلاعات را به شما وارد و ایجاد شبهه می‌کنند، افزود: باید قطب نمایی دقیق وجود داشته باشد که مسیر را به ما نشان دهد و از مسیر منحرف نشویم و این قطب نما بزرگ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: جامعه اسلامی بیش از هر زمانی نیازمند گسترش معارف و علوم دینی است.

 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره با اشاره به اهمیت ترویج معارف و علوم دینی در جامعه اظهار داشت: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمانی نیازمند گسترش معارف و علوم دینی است و مردم برای روحانیون احترام ویژه‌ای قائل و به آنان اعتقاد دارند و درصورتی‌که یک عالم در کنار آنان قرار گیرد، همه گرد او جمع می شوند.

وی تصریح کرد: طلاب و روحانیون در تبیین و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی نقش مهم و حائز اهمیتی دارند و دراین‌بین نیز نقش بانوان طلبه مهم‌تر و با اهمیت‌تر شمرده می‌شود.

حجت‌الاسلام اهرمی با اشاره به نقش بانوان در ترویج معارف و علوم دینی در جامعه، افزود: در ادوار متعدد و عرصه‌های مختلف به‌ویژه حتی در دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس مشاهده کردیم که بانوان اعم از مادران و خواهران چه تأثیری بسزایی در جریان رزمندگان و شیرمردان در نبرد حق علیه باطل داشتند.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک همت و یاری بانوان و مادران در تربیت یک نسل شجاع، ولایتمدار و انقلابی بود که تأثیر مهمی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: امروز نیز بانوان نقش مهمی را در یادگیری علوم دینی و تأثیر آن بر فرزندان می‌توانند ایفا کنند و با تربیت یک بانوی مؤمن، ولایتمدار و انقلابی همچون گذشته در جامعه نسل‌های انقلابی تربیت می‌شوند و تحصیلات حوزوی برای بانوان در همسرداری، تربیت نسل شجاع، ولایتمدار و انقلابی فرزندان و بالا بردن سطح آگاهی در جامعه از اهمیت والایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام اهرمی در پایان بیان کرد: طلابی که در حوزه‌های علمیه معارف و علوم دینی را یاد می‌گیرند باید علم آنان مقدمه‌ای برای عمل دینی آنها در جامعه باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: مبلغان باید به دنبال کسب معرفت و بصیرت دینی و سیاسی باشند.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: مبلغان باید به دنبال کسب معرفت و بصیرت دینی و سیاسی باشند.

وی گفت: حضور روحانیون در مناطق مختلف روستایی و شهری بسیار ارزشمند و تأثیر گذار است و موجب آرامش معنوی و دینی مردم شده، عامل حل بسیاری از معضلات فرهنگی و پشتوانه مستحکمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش افزود: روحانیون باید در مسیر تبلیغ خود به دنبال کسب معرفت، بصیرت دینی و سیاسی باشند.

حجت‌الاسلام اهرمی، در ادامه بیان کرد: بستر کار فرهنگی در مناطق روستایی و شهری با توجه به سابقه دینی و مذهبی مردم فراهم است و این رسالت روحانیون است که در راستای تقویت باورهای دینی، ترویج ارزش ها و جلوگیری از ورود ناهنجاری ها در این گونه مناطق تلاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: مبلغان دینی باید سیره حضرات معصومین(ع) را به‌عنوان الگوهای کاملی، به مردم معرفی کنند.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره در خصوص تلاش روحانیون برای تبیین هر چه بهتر زندگانی ائمه معصومین(ع) و همچنین امام زمان (عج) در جامعه، اظهار داشت: ائمه معصومین(ع) پس از پیامبر اکرم (ص) هادیان جامعه بودند و باید سیره حضرات معصومین(ع) به‌عنوان الگوهای کامل، به مردم معرفی شوند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه حاکمان ظالم آن زمان از تولد امام زمان (عج) اطلاع داشتند، لذا امام حسن عسکری(ع)، را تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و در خفقان کامل در یک پادگان تحت کنترل قرار داده بودند اما اما م زمان(عج) در همان دوران سخت نیز توانست رسالت خود را به پیش ببرد.

حجت‌الاسلام اهرمی خاطر نشان کرد: هر میزان که روحانیون بتوانند در سبک زندگانی امام زمان(عج) قلم فرسایی کرده و تبلیغ و تحلیل های خود را در این رابطه گسترش دهند، مسلماً به نکات مهمی از زندگانی ایشان دست پیدا خواهند کرد که می تواند در زندگانی امروز ما نقش موثری ایفا کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: حفظ حجاب محدودیت ساز نیست بلکه ایجاد مصونیت می‌کند


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: حفظ حجاب محدودیت ساز نیست بلکه ایجاد مصونیت می‌کند.

وی افزود: از منظر حضرت زهرا(س) نزدیک‌ترین حالات زن به خداوند متعال هنگامى است که خود را از دید نامحرمان دور نماید و در منزل خود به خانه‌دارى و تربیت فرزند و پذیرایى از همسر خود بپردازد.

حجت‌الاسلام اهرمی درادامه بیان کرد: آرامش و امنیت والاترین نعمتی است که خداوند به جامعه عنایت می‏‌فرماید و می‌‏توان گفت، اگر جامعه‌‏ای فاقد آن باشد به یک معنا، هیچ چیز ندارد و با وجود امنیت، همه چیز دارد سلامت جسمی و روحی روانی جامعه در سایه امنیت حفظ می‏‌شود، زنان بدحجاب نمی‏‌دانند که چه ضربه‏‌ای جبران‌‏ناپذیر و خانمان‌ براندازی بر پیکره جامعه وارد می‌‏سازند.

وی خاطرنشان کرد: کرامت‌ها وفضیلت‌ها مختص مردان نیست، بلکه اگر زنان ارزش ولیاقت معنوی نشان دهند مسیر تعالی وبالندگی معنوی برای آنان هموار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در پایان گفت: حضرت زهرا(س) در عین آن که حجاب کامل را رعایت می‏کرد، حجاب را پرده‌‏نشینی و انزوای زنان نمی‌‏دانست، بلکه شواهد بسیاری وجود دارد که آن حضرت حجاب را هرگز دست و پاگیر و مانع تلاش‏های اجتماعی و سیاسی نمی‌‏دانست.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان مرکزي داود عسکری کارشناس فرهنگی اداره تبليغات اسلامي شهرستان خمین با اعلام این خبر گفت: جلسه شورای اداری شهرستان خمین با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی پور امام جمعه خمین ، اعضای شورای اداری و جمعی از خادمین بقعات متبرکه شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

حجت الاسلامی عباس کاظمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با تقدیر از حضور  پر شکوه مردم در راهپیمایی یوم الله 13 آبان بیان کرد :در صحنه های مختلف مردم حضوری پر رنگ دارند و در هر شرایطی نشان می دهند که مدافع انقلاب و ارزشها هستند.

وی با اشاره به ضرورت  تکریم ارباب رجوع و رفتار محترمانه و مسالمت آمیز مسئولان با مراجعین به آنها افزود : مسئولان  و کار کنان ادارات با برخورد مناسب با ارباب رجوع و پاسخ گویی شفاف باعث رضایت مندی مردم شوند.

کاظمی با بیان اینکه مردم دین خود را نسبت به انقلاب ادا کردند افزود  همانگونه که امام راحل فرمود مردم ولی نعمت ما هستند و لذا نباید مسئولان  و یا کارکنان نظام اسلامی با برخورد نامناسب باعث نارضایتی و دلسرد شدن مردم شوند.

در ادامه جلسه فرماندار شهرستان خمین با اشاره به اهمیت وقف اظهار داشت : يکي از مهم ترين تمهيدات دين اسلام در راستاي دور انديشي و تامين آينده مسلمين و فرزندان ايشان پايه ريزي سنت حسنه وقف است . وی در ادامه افزود: وقف نماد و رمز ماندگاری تاریخ شیعه است .

حجت الاسلام  والمسلمین سید علی حسینی پور امام جمعه شهرستان خمین  نیز اظهار کرد : خدمت به مردم در اسلام بسیار مورد تاکید شده است و پیگیری نیازها ،خواسته های به حق و راهنمایی ارباب رجوع باید رسالت مسئولان باشد.

وی ادامه داد: فلسفه وجودی مسئولان اجرایی ، خدمت به مردم است و خدمتگزاری به آحاد شهروندان توفیق بزرگی است که نصیب هر کسی نمی شود.

امام جمعه خمین بیان کرد: در سایه همکاری و همدلی بین مردم و مسئولان اجرایی است که مسائل و مشکلات هر شهرستانی حل می شود.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام محمدرضا اشوری، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت: برگزاری برگزاری گفتمان های دینی با موضوع وحدت در مراکز دانش آموزی، برگزاری جشن های میلاد فرخنده ی پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع) در مساجد شهرهای محلات،نیم ور و روستاهای تابعه،برگزاری جشن میلاد همراه با مولودی خوانی در موسسات و خانه قرآنی،اجرای جشن های مردمی به همت هیئت های مذهبی از جمله برنامه های هفته وحدت است.

وی با تاکید به این مطلب که هفته وحدت، متعلق به همه ملت ایران و نظام اسلامی است گفت: رمز وحدت در روح انسان های دیندار و با ایمان وجود دارد.
حجت‌الاسلام آشوری افزود: وجود پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) وحدت آفرین است مواظب باشیم جلسات هفته وحدت، آلوده به تبلیغات افراد و گروه ها نشود چون هفته وحدت، متعلق به همه ملت ایران و نظام اسلامی است و مبتکر آن هم حضرت امام (ره) است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، ایمان دالوند رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه گفت: خوراک فرهنگی در بین برنامه های فضای مجازی گمنام است.

وی افزود: با گسترش دنیای ارتباط و همچنین نرم افزاری های نوشتاری و پیام رسانان تصویری خوراک فرهنگی دربین این نرم افزارها کم کم دارد روبه گمنامی میرود.

دالوند بیان کرد: فضای بی قید و بند مجازی با عث شده است تا نوجوانان و جوانان رغبت برای پذیرش آموزهای دینی نداشته باشند و این خود بزرگترین آسیب فضای مجازی است.

رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه تصریح کرد: متاسفانه دربین افراد مذهبی کمتر پیدا میشود تا حوداث دنیای مجازی را رصد کند حوادثی که منجر به فروپاشی خانواده ها دارد.

ایمان دالوند اظهار داشت: اگر خانوادهای مذهبی نسبت به فضای بی قید و بند مجازی آگاهی داشته باشند میتواند فرزندان خود راکنترل کنند تا شاهد این همه آسیب در فضای مجازی نباشیم متاسفانه امروز بسیاری از فرو پاشی خانوادها از عدم کنترل فرزندان یا همسران در فضای مجازی رخ می دهد.

دالوند بیان کرد: نبود فرهنگی دینی و شخصیتی در فضای مجازی باعث شده که هرکی با هرشخصیت جعلی که اصلا ربطی به وی ندارد دست به کار شود تا بنیان خانوادهای را بهم بریزد و نبود خوراک فرهنگی و دینی برای جوانان در این عرصه مانند آب به آسیاب دشمن است یعنی با دست خویش بر خویشتن زدن است و باید تا دیر نشده کاری کرد شاید دگر کارهایمان به کار نیاید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام یزدان دوست رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه گفت: بزرگترین تشکلهای دینی و مردمی در کشور هیئات مذهبی است که بدون هیچ چشم داشت مادی و با عشق و علاقه به ائمه اطهار درجهت زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و رساندن پیام واقعه ی کربلا به گوش نسل کنونی و نسل های آینده از هیچ سعی و تلاشی دریغ نمی کنند.

وی بیان کرد: تجلیل از تشکلهای دینی وظیفه دستگاه دینی است که بحمدالله اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه با برگزاری همایش تجلیل از تشکلهای دینی در نظر دارد این امر مهم را به انجام برساند.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان از برگزاری 2500جلسه سخنرانی در دو ماه محرم و صفر 1440هجری قمری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی، سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی اظهار داشت: به منظور تبلیغ آموزههای دینی و تعالیم قرآنی در دو ماه محرم و صفر بویژه در دهه اول محرم و دهه آخر صفر سالجاری 95مبلغ و مبلغه حوزوی وسنتی به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند.

 وی افزود: اقامه نماز جماعت ،تبلیغ چهره به چهره، برگزاری مراسم عزاداری ، انجام سخنرانی با موضوعات تشریح وقایع ، اهداف و فلسفه قیام امام حسین(ع) ، تشریح سیره زندگی رسول اعظم(ص) ،امام حسن مجتبی وامام رضا (علیهم السلام)، برگزاری جلسات پرسش وپاسخ وآموزش احکام برگزاری کلاسهای روخوانی و تفسیر قرآن کریم، حضور در مدارس وبرگزاری جلسات پرسش وپاسخ وگفتمانهای دینی از جمله فعالیتهای مبلغین ومبلغات در دو ماه محرم وصفر ۱۴۴۰ هجری قمری در نقاط مختلف این شهرستان بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی، سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی از فعالیت بیش از 10 روحانی در مساجد شهرستان فراهان خبر داد.

 وی با اشاره به نقش عمیق و سازنده مساجد در تقویت بنیه دینی و اعتقادی نوجوانان وجوانان افزود: مساجد تاثیر قابل توجهی در گسترش و ترویج الگوهای ارزشی برای تعلیم ، تربیت، وارتقائ آگاهی اقشار جامعه علی الخصوص قشر نوجوان وجوانان دارد.

سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان با اشاره به حضور روحانیون در مساجد تاکید کرد:حضور روحانیون در مساجد واستفاده از ظرفیت معنوی مساجد به عنوان بزرگترین پایگاه‌های دینی ، بهترین ابزار کارآمد برای جلوگیری وکاهش معضلات وآسیب های اجتماعی به شمار می رود.

آسنجرانی خاطر نشان کرد: مساجد مناسب‌ترین مکان برای تربیت دینی افراد می باشند. حضور فعال عالمان دینی در مساجد و مدیریت منطقی و کارآمدی آن‌ها می‌تواند نقش مساجد را در تربیت دینی جامعه برجسته و شکوفا کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد آسنجرانی، سرپرست نمایندگی فرهنگی تبلیغی فراهان در گفتگو با رابط خبری این نمایندگی از ارائه گزارش فعالیت هیئت حضرت علی اصغر(ع) شهر فرمهین در ایام محرم و صفر خبر داد.

آسنجرانی افزود: برگزاری مراسم عزاداری ، انجام سخنرانی با دعوت از روحانیون بومی ومدعو از شهر مقدس قم با موضوعات تشریح اهداف و فلسفه قیام امام حسین(ع) ، تشریح سیره زندگی رسول اعظم(ص) ،امام حسن مجتبی وامام رضا (علیهم السلام) برگزاری مراسم زیارت عاشورا ، تلاوت دو صفحه از قران مجید به همراه ترجمه هر شب در ایام محرم وصفر از جمله فعالیتهای هیئت حضرت علی اصغر(ع) شهر فرمهین در ایام محرم و صفر بوده است.

آسنجرانی تصریح کرد: هیئت حضرت علی اصغر(ع) شهر فرمهین یکی از هیئات فعال این شهرستان می باشد که به جز ایام ومناسبتهای تبلیغی ، شبهای چهارشنبه هر هفته به فعالیت مذهبی می پردازد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام یزدان دوست رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه در گردهمایی روحانیون شهرستان با موضوع وقف گفت: دفاع کردن از مهم بودن فرهنگ وقف در کشور وظیفه همه ی مبلغین دینی است.

وی افزود: از اهمیت مهم بودن فرهنگ همین بس که وقف بعنوان صدقه جاریه است یعنی تا زمانی که مال موقفه باقی است ثوابش به وافق میرسد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه بیان کرد: با گسترش عدالت اجتماعی از طریق وقف، کارآمدی و موفقیت دین در جامعه تضمین می‌شود و از این طریق فرهنگ دینی بسط می یابد.

حجت‌الاسلام یزدان دوست تصریح کرد: برهمه ی مبلیغن دینی واجب است که فرهنگ وقف را در تریبون های خودشان تبلیغ کنند چرا که جامعه روحانیون بزرگترین تریبون را دردست دارند.

وی در پایان از همه ی روحانیون و ائمه جماعات شهرستان بخاطر برگزاری برنامه های ماه محرم و صفر تقدیر و تشکر کرد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، ایمان دالوند رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه گفت: گردهمایی روحانیون و ائمه جمعه و جماعات شهرستان زرندیه به همت اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف امور خیریه در آستان مقدس امام زاده منصور برگزار گردید.

وی افزود: این گردهمایی با حضور معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آقای صلواتیان در جوار امام زاده منصور(ع) همراه با قرائت زیارت عاشوار آغاز گردید.

رابط خبری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرندیه تصریح کرد: در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از روحانیون و ائمه جماعات مساجد در خصوص راهای نهادیه کردن فرهنگ وقف بحث و تبادل نظر کردند.


 


دهمین جشنواره نخستین واژه آب در محلات

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،حجت‌الاسلام امیر حسین اخوان، مسئول موسسه شهید علمدار شهرستان قم در این جشنواره با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، تصریح کرد: فراگیری ارزش و اهمیت مصرف بهینه آب توسط نسل جدید گام مهمی در نهادینه سازی این فرهنگ در جامعه است.

حجت‌الاسلام اخوان اظهار داشت: فرهنگ سازی در بین دانش آموزانِ سنین پایین یکی از راهکارهای اساسی در راستای اصلاح الگوی مصرف آب در حال و آینده است چرا که دانش اموزان می توانند به‌عنوان سفیران آب درمسیر کاهش هدررفت آب و مصرف بهینه نقش بسزایی را در خانواده ها و به تبع در جامعه ایفا کنند.

وی افزود: همچنین با توجه به بالا بودن هزینه های تأمین و تولید آب درکشور و به‌ویژه در استان به دلیل شرایط خاص اقلیمی، بایستی به دنبال شناساندن ارزش آب و بهینه کردن مصرف آب در جامعه باشیم که در این راستا بهترین،کم هزینه ترین ومؤثرترین راهکار، آموزش و نهادینه سازی مصرف بهینه در بین نسل های جدید درمدارس است.

مسئول مؤسسه شهید علمدار خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود بارندگی های سالانه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت صحیح مصرف آب و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی دربین شهروندان هستیم که آموزش نسل جدید کمک موثری در تحقق این مهم خواهد کرد.

گفتنی است این جشنواره به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات وبا همکاری سازمان اب وفاضلاب شهرستان محلات وبا حضور۳۵۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در سالن اجتماعات حضرت زینب(س) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان مرکزي  داو.د عسکری کار شناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین ازبرگزاری 950 نفر ساعت آموزش مداحی در6 ماهه اول سال جاری این شهرستان خبر داد .

وی افزود: در راستای وظایف سازمان تبلیغات اسلامی  مبنی تربیت و نظارت برکار مداحان ، به همت کانون مداحان شهرستان دوره آموزش مداحی به صورت مستمرهر دو هفته یکبار در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بر گزار می شود. 

عسکری فعالیت کانون مداحان را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت : کانون مداحان شهر ستان خمین یکی از فعالترین کانونهای استان می باشد.

وی تصریح کرد : در این جلسات آموزشی شرکت کنند گان که عمدتا جوان هستند علاوه بر آشنایی  با اخلاق و آداب مداحی ، دستگاه های صوتی ،شعر و ادبیات آیینی ،  مقتل ، مناجات خوانی و ... به صورت کار ورزی به مداحی می پردازند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت الاسلام قربانپور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اهانت پمپئو به ملت ایران در گفتگویی گفت: مردم صبور و انقلابی ایران از بدو پیروزی خود تا کنون که یک سرو تنومند چهل ساله با افتخارات متعدد و برجسته است همیشه با دشمنی پنهان و آشکار آمریکا و اذناب آنها مواجه بوده است و البته در بسیاری از موارد آسیبهایی هم دیده است. لیکن بطور مستمر نصرت خداوند شامل حال مردم ایران اسلامی شده است.

وی افزود: نمونه هایی از دشمنی آمریکا با ملت ایران غیر از حوادث دوران انقلاب اسلامی را میتوان در توطئه کودتای نوژه، لانه جاسوسی و حادثه طبس، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، محاصره اقتصادی، تصویب قطعنامه ها در سازمان ملل و... نام برد.

حجت الاسلام قربانپور تصریح کرد: در زمان اخیر با روی کار آمدن تیم خود شیفته ریاست جمهوری کنونی آمریکا، مردم شریف ایران روزانه با توطئه های نرم و تحریک آمیز روبرو می شوند و با کمال تاسف عوامل دشمن در درون کشور نیز گاهی آتش بیار معرکه می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: مردم انقلابی و اهل اسلام ناب محمدی(ص) با داشتن فرهنگی غنی ماهرمضانی و امید به حاکمیت مهدوی عادلانه و با تجربه موفق عاشورا به هیچ وجه از اقدامات احمقانه آمریکا حراسی بدل راه نداده است و اهانت امثال پمپئو در خصوص ترسانیدن از گزسنگی و مباحث مادی و اقتصادی هم ناشی از اشتباهات مکرر استراتژیک آن در شناخت از مردم ما است.

وی عنوان کرد: یک بار دیگر به رهبری فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظه الله تعالی) اطمینان وفاداری می دهیم و می گوییم که مردم ما دین، انقلاب و عزت خود را با دنیا و خوراک شکم نخواهد فروخت.

 

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: سعادت انسان در عمل به سبک زندگی اسلامی است.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی سبب سعادت انسان است.

وی در ادامه افزود: زاویه دید هر انسان اگر متاثر از جهان بینی الهی، ایمان و توحید باشد مطئمنا سایر اندیشه‌ها، اعمال و رفتار وی در مسیر جهان بینی الهی شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام اهرمی در پایان ابراز کرد: امام صادق(ع) در زمینه زندگی سعادتمند می فرمایند که اگر در زندگی هر انسانی پنج ویژگی شامل وفا به عهد، برنامه‌ریزی و مدیریت در زندگی، حیا در رفتار و کردار، حسن خلق شامل پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و آزاده به معنا استقلال یعنی از همه تعلقات و وابستگی‌ها و گرایش‌ها آزاده باشد در زندگی سعادتمند است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش گفت: ریشه اصلی طلاق و دعواهای خانوادگی عدم محبت و مودت، است.


 


حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام رحیم اهرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش در گفتگو با رابط خبری این اداره با بیان اینکه ریشه اصلی طلاق و دعواهای خانوادگی عدم محبت، مودت و نداشتن مسؤولیت زوجین است، گفت: متاسفانه تقلید از فرهنگ غرب و سرگرم شدن با دنیای مجازی یکی از آسیب های بسیار جدی است که امروزه دامنگیر جامعه اسلامی شده است.

وی افزود: محبت و مودت زوجین به یکدیگر، مایه آرامش زندگى و یکى از بزرگ ترین مواهب الهى است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفرش با تاکید بر اینکه یکی از بهترین و مهمترین هنرهای زوجین، شادابی و پژمرده نشدن زندگی است، ابراز داشت: متاسفانه یکی از بلایای طبیعی که امروز در کشور و در زندگی مردم در حال رشد است، عدم محبت و مودت است.

حجت‌الاسلام اهرمی خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلید از فرهنگ غرب و سرگرم شدن با دنیای مجازی یکی از آسیب های بسیار جدی است که امروزه دامنگیر جامعه اسلامی شده است.

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 914

بازدید های دیروز 1098

بازدید های این هفته 3343

بازدید های این ماه 10348

مجموع بازدید ها 1029376