به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، محمد رباط میلی عضو کمیته استانی نظام پیشنهادات اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل گفت: کمیته استانی نظام پیشنهادهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در تاریخ 97/10/10در اتاق جلسات مدیرکل برگزار شد.

وی افزود: تعداد 26پیشنهاد از طرف همکاران درزمینه های اداری، پشتیبانی، آموزشی، فرهنگی و دینی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیته استانی نظام پیشنهادهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از کارکنان پیشنهاد دهنده خاطرنشان کرد: برای تعدادی از پیشنهاد دهندگان امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان، برای برخی دیگر پاداش نقدی و نهایتا پیشنهاد برخی از همکاران جهت بررسی به مرکز ارسال گردید.

 

 

 

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 86

بازدید های دیروز 532

بازدید های این هفته 618

بازدید های این ماه 17076

مجموع بازدید ها 1120958