به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، شاعر دیار آفتاب استان مرکزی جناب آقای رحمان میقانی سالک با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی شعری در خصوص سیل ویرانگر و ضرورت یاری به هم نوعان را سرودند که تقدیم همه ایرانیان عزیز می شود:

             بلای سیل آواره ساخت یاران را                              دچار ماتم و زحمت نمود ایران را

            ز دست مادر مسکین ربود فرزندش را                   زکام کودک شیری ،گرفت پستان را

            زبی پناهی و درماندگی و دربدری                            گرفته پیش گروهی ،ره بیابان را

           بجان مردم بی خانمان ترحم کن                            بشکر آنکه سلامت ربوده ای جان را

           پی تسلای دلهای داغدیده بکوش                           زدیده دور مکن خانه های ویران را

          ترا که طاقت سرما بدین وسایل نیست                   چسان برهنه تحمل کند زمستان را

           از آن لباس که بر کودکان خود پوشی                      بپوش جامه به تن کودکان عریان را

          بگیر دست ستم دیدگان و کن آباد                       بدست لطف و کرم خانه های ویران را

         به پیش اهل مروت درنده حیوانی است                      اگر نشان ز مروت نباشد انسان را

          هر انکه دست عنایت کشید بر سر خلق                  کندخداش عنایت بهشت رضوان را         

          رضای خاطردل خسته جو اگر طلبی                             رضای خاطر پروردگار سبحان را         

           در آر پنبه غفلت زگوش تا شنوی                             ز آسمان عواطف ، ندای وجدان را              

          طواف کعبه دلهای داغدیده بود                               هزار مرتبه خوشتر ز حج سلمان را             

        بر این گروه ستم دیده بذل و احسان کن           که حق دهد به تو احسان جزای احسان را          

            ترا گر این سخن دلپذیر باور نیست                               من از برای تو آرم دلیل قرآن را                         

      دلیل گفته من : هل جزاء الاحسان است           همین بس است سالک مردم سخن دان را

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 219

بازدید های دیروز 574

بازدید های این هفته 1393

بازدید های این ماه 13482

مجموع بازدید ها 1202404