جلسه برنامه ریزی روزتفرش به ریاست سعید مویدی معاونت فرمانداری تفرش وبا حضوراعضاء در فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی سیدرضا ابراهیمی رابط اداره تفرش گفت : درجلسه مذکورپس ازبحث وتبادل نظرمقرر گردید،روزتفرش درروزسه شنبه31 اردیبهشت ماه با اجرای برنامه های متنوع درمحل سالن آمفی تئاترپروفسورحسابی برگزارگردد.

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 325

بازدید های دیروز 828

بازدید های این هفته 5077

بازدید های این ماه 21484

مجموع بازدید ها 1165901