راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر خنداب به روایت تصویر

 

                      

 

                      

 

                            

 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 

                        

 

                      

 

                      

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 530

بازدید های دیروز 660

بازدید های این هفته 2278

بازدید های این ماه 10192

مجموع بازدید ها 1236460