به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی،حجت الاسلام  سید مهدی یعقوبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه ضمن حضوردرکارگاه سنجش وارزیابی شایستگی مدیران که ازسوی اداره ارزشیابی وآموزش ضمن خدمت درتهران برگزارشد گفت: برگزاری برنامه اموزشی وافزایش سطح ارتقاءمدیران یک امرضروری ومهم است. وباتوجه به اهمیت موضوعات مدیران به تمام معنا حضورفعال داشتند.

یعقوبی بیان کرد:دوره بسیار مفیدوموثربود وبرای برگزاری این کارگاه افراد جهت برنامه ریزی زحمت فراوانی کشیده بودند.

دیدارباحجه السلام رفیعی مسئول طرح تحول اجتماعی مسجدمحورسازمان تبلیغات اسلامی یکی دیگر از برنامه کاری بودکه ارائه نقطه نظرات ازاهم این دیداربود..

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 171

بازدید های دیروز 574

بازدید های این هفته 1345

بازدید های این ماه 13434

مجموع بازدید ها 1202356