پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان باحضورحجت السلام دکترصادقی معاونت فرهنگی قوه قضائیه وحمید رضا فراهانی فرماندار،حجت السلام میرزایی امام جمعه ومسئولین دردارلقرآن تفرش تشکیل وبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی سیدرضا ابراهیمی رابط اداره تفرش گفت معاونت فرهنگی قوه قضائیه درجلسه شورای اداری شهرستان تفرش ضمن تقدیر ازتعامل موثر،هماهنگ و سازنده داگستری شهرستان با فرمانداری وادارات و بالعکس اشاره وبرمدیریت جهادی دراداره امور اداری تاکید نمود.

 

صادقی درادامه افزود:تشخیص ودشمن شناسی به عنوان اولین گام درمواجهه با توطئه های دشمنان می باشد.

وی ضمن اشاره به راههای نفوذ و تهاجم فرهنگی،به مساله دشمن شناسی اشاره وگفت:باید ابزارهای دشمن را شناخته و با توجه به شرایط زمانی ومکانی برنامه ریزی مناسب ودرست داشته باشیم.

حجت السلام صادقی در پایان رعایت حقوق دیگران،حدود الهی،مصالح عمومی ازجمله موارد چارچوبی درجامعه خواند وخواستارحرکت درراستای آن شد.

 

حمید رضا فراهانی فرماندار تفرش نیزدرجلسه شورای اداری شهرستان،ضمن تبریک دهه کرامت،تکریم ارباب رجوع،رعایت ساعات کاری ادارات،پیگیری پروژه های عمرانی با لحاظ اولویت بندی را خواستارشد.

فراهانی درادامه شرایط کنونی ازنظراقتصادی رامورد توجه قرارداده وخواستارتعامل واهتمام جدی دستگاههای اجرایی شهرستان درامرخدمت رسانی وتوجه به معیشت مردم شد.

فرماندارتفرش همچنین گفت:دستگاههای اجرایی باید در راستای صرفه جویی،هماهنگی بین بخشی ،مدیریت صحیح اعتبارات عمرانی وغیره تلاش نمایند وحداکثر استفاده اززمان وهزینه کرد بودجه دراجرای پروژه هارا داشته باشند.

 

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 213

بازدید های دیروز 676

بازدید های این هفته 3243

بازدید های این ماه 10756

مجموع بازدید ها 1278144