از زمانی که پیامبر آن نوزاد را روی دستان خود گرفتند و اذان و اقامه را بر وی قرائت کردند دعایی را به درگاه الهی کردند که مضمون ان این بود که خداوند استخوان این عقیقه را در ازای ستخوان این فرزند و خون آن را در برابر این نوزاد و موی آن را در برابر موی او قرار بده و او را وسیله حفاظتی برای محمد و اهل بیت او قرار بده.

از اینجای بحث کاملا مشخص است که کسی که پیامبر برای او عقیقه کرده و ورود او را به دنیا با اذان و اقامه گرامی داشته مسلما تا پایان زندگی این فریضه الهی در گوشت و خون او جاری و ساری خواهد بود و از منادیان بارگاه الهی در تمامی صحنه ها زندگی بهره ها خواهد برد.

مادرش حضرت زهرا امام را از کودکی تشویق می کرد به مسجد برود و به سخنان پیامبر گوش فرا داده و آنچه را میشنود حفظ کند و محفوظات خود را برای مادر باز گو کند.

شاهد این موضوع بر این گواه استوار است که روزی حضرت علی علیه السلام به خانه امد و علومی را از همشرش شنید و پرسید این علم را کجا فرا گرفته ای که ایشان پاسخ داد: از فرزندت حسن آموختم .

این نمونه ای از دریای بیکران معرفت و علم الهی این امام معصوم در دوران طفولیت است.

کرامات عدیده ای از ایشان متذکر شده اند که یکی از آنها هنگام وضو بود چهره ایشان بسیار تغییر می کرد چرا که از زبان ایشان بیان شده است که فرموده اند شایسته است که هر  کس می خواهد در پیش گاه خدا بایستد تغییر حال دهد این عبارت را حافظ شیرین سخن در ارتباط با حضور قلبی انسان و خداوند در بیتی بسیار زیبا بیان داشته که : حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ     متی ما تلقی من تهوی دع الدنیا و اهملها

انسانی از مقدمات نماز که یکی از آن بحث وضو است و تا زمانی که در محضر الهی به ادب و برای نیایش می ایستد حضور خود را در پیشگاه الهی شاهد و ناظر باشد لذا این مؤلفه از موارد لا ینفک وجود نازنین آن حضرت بود.

از موارد دیگر این ارتباط  صمیمانه و قلبی انس با قرآن و استفاده از لباس بسیار مناسب برای ادای فریضه نماز و آداب مناسک ایشان به هنگام ورود به مسجد است که روایتی آمده است که هر وقت ایشان به مسجد می رسید سرش را به سوی آسمان بلند می کرد و می گفت: خدایا مهمان تو به به خانه ات آمده پس به لطف و کرمت از گناهم در گذر ای کریم .

                                                                                                                                                                       وحید ضرغامی 

                                                                                                                                      کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

آمار بازدیدها

بازدید های امروز 70

بازدید های دیروز 334

بازدید های این هفته 1364

بازدید های این ماه 16282

مجموع بازدید ها 1141705